2020’ye Türk ilaç endüstrisinin başarısı damga vurdu

Tüm dünyayı tesiri altına alan Covid-19 pandemisi, yerli ilaç kesiminin ehemmiyetini bir kere daha vurguladı. Esaslı Türk ilaç sanayisi, 2020’nin Mart ayında başlayan ve halihazırda devam eden bu süreçte kıymetli bir imtihan verdi. Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren bölümün mevcut gücünü ve farklı sıkıntıları süratli çözebilen dinamik yapısını ortaya koyan çalışmalar, Türk ilaç sanayisinin sahip olduğu teknolojiyi, tecrübesi, bilgi birikimini ve alanında uzman iş gücünü de açıkça gösterdi. İlaç Sanayisi Patronlar Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoçsürece dair değerlendirmesinde; “Covid-19 pandemisi bize yerli ilaç sanayisinin ve ilaçta ülke olarak kendine yetiyor olmanın hayati ehemmiyetini bir defa daha anımsattı. Bu süreçte hammadde temini, lojistik aksamalar, artan maliyetler, satışlarımızdaki dalgalanmalar ve bulaş riskinin yarattığı zorlayıcı şartlarda üretim tesislerimizde faaliyetlerimize aralıksız sürdürme üzere değerli zorluklarla karşılaştık. Her basamakta ülkemiz için toplumsal sorumluluğumuzun şuuruyla hareket ettik. Şartları tüm gücümüz, kontaklarımız ve birikimimizle sonuna kadar zorladık ve bu sayede halkımızın ve sıhhat çalışanlarının ilaç erişimini kesintisiz devam ettirdik. Mevcut üretimimiz yanında, Covid-19 tedavisi protokolünde yer alan ilaçları süratle üretmeye başladık. Bugün sanayimizin, ülkemizin ilaç muhtaçlığının yüzde 88’ini yurt içi üretimle karşılıyor. Bu bizler için gurur ve memnunluk vesilesi” diye konuştu.

İlaç Sanayisi Patronlar Sendikası her yıl olduğu üzere bu yıl da geçtiğimiz yılın kesim bilgilerine yönelik bir rapor hazırladı. Rapora nazaran Covid-19 pandemi sürecinde tabip ve hastane ziyaretlerinin azalması ve acil tedaviler dışındaki tedavilere orta verilmesi sebepleriyle ilaç pazarı kutu ölçeğinde %7 gerileyerek 2,2 milyar kutuyaindi. Sanayi sürecin güçlü şartlarına karşın yatırımlarını ve üretimini artırarak sürdürdü. Son 3 yıldır ihracatta parlak bir devir yaşayan ilaç sanayisi 2020’de de atılımlarına devam etti. Türk ilaç sanayisi 2020 yılında ortalarında Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 177 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Global bir sıhhat sorunu olan Covid-19, ilacın, dolayısı ile ilaç sanayisinin toplum sıhhati ismine ehemmiyetinin altını çizdi. İlaç Sanayisi Patronlar Sendikası’nın hazırladığı rapora nazaran Türk ilaç sanayisi 2020 yılında, memleketler arası standartlarda üretim gerçekleştirilen 96 ilaç, 11 hammadde üretim tesisi ve 40 bin çalışanıyla toplum sıhhatine hizmet sunmaya devam etti. Türkiye ilaç ve tıbbi sıhhat eserleri pazarını oluşturan 680 firmanın yaklaşık dörtte üçü yerli sermayeli firmalardan oluşuyor.

Savaş Malkoç : “2021’de Türk ilaç sanayisinin ihracatı 2 milyar doları aşacak”

2020 ihracat datalarına dair bir kıymetlendirme yapan İlaç Sanayisi Patronlar Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç ; “İlaç ihracat artışımız Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşiyor. 2019 yılında ihracatımız bir evvelki yıla nazaran yüzde 10 oranında artarak 1,4 milyar dolar üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. 2020 yılı sonunda ise ihracatımız yüzde 27,3 artışla 1,84 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracatımızdaki bu artışla, 2020 yılında Türkiye ihracatı içindeki hissemizi birinci sefer yüzde 1’in üzerine çıkardık. Katma bedeli yüksek, Ar-Ge ağır ilaç sanayisinin ihracatta yaşadığı bu atılım, ihracatın ithalatı karşılama oranını da tarihinin en yüksek düzeyine ulaştırdı. İlaç hammadde ithalatı ve ilaç bitmiş eser ihracatı incelendiğinde ilaçendüstrisininülke iktisadına sağladığı katkı daha net formda görülüyor. 2020 yılında 815 milyon dolar meblağında hammadde girişine rağmen 1,79 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu alandaki ihracat lehine olan istikrar her geçen gün daha da büyüyor. İlaç ithalatında bitmiş eserlere olan muhtaçlığın yurt içi üretim imkanlarıyla karşılanması sağlandığında sanayimiz ihracatını ve dış ticaret açığının azalmasına katkısını artıracaktır. Bunun için, ilaçta mahallileşme siyasetinin kaldığı yerden yine başlaması ve özelikle biyoteknolojik ilaç üretimini canlandıracak mevzuat ve takviye sistemlerinin hayata geçirilmesi büyük değer arz etmektedir. 2021 yılında da, pandeminin yarattığı olumsuz şartlara karşın, ihracatımızın yüzde 10’un üzerinde büyüyerek 2 milyar doları aşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Covid-19 tasası, 2020’de bağışıklık arttıran ilaç ve desteklere tepe yaptırdı

2020, sıhhat eserleri pazarında da büyümeye sahne oldu. İlaç şirketlerinin de portföylerinde yer alan Sıhhat Bakanlığından onaylı klâsik bitkisel tıbbi eserler, biyosidal eserler, farmasötik formdaki kimi tıbbi aygıtlar, kozmetik ve dermokozmetik eserler ile Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı vitaminler ve besin desteklerinden oluşan pazar, 2020’de Covid-19 pandemisi nedeniyle rekor üretim ve satış sayılarına ulaştı.

Covid-19 pandemi sürecinde doktora ve hastaneye erişimin azalması ve bağışıklık güçlendirmeye yönelik bilgilerin birçok irtibat kanalından dolanıma girmesi pazarın büyümesine büyük tesiri oldu. 2020 yılında bu tesirler sonucu %70’in üzerinde oranla vitamin ve besin desteği eserlerinden oluşan sıhhat eserleri pazarı kutuda %34,3 artarak 80 milyon kutuya, bedelde %56,6 artarak 2,87 milyar TL’ye ulaştı. 2020 yılında sıhhat eserleri pazarında yer alan ithal eserler pahada %44,8 büyüme ile 1,8 milyar TL’ye, kutuda %25,2 büyüme ile 37,3 milyon kutuya ulaştı. İmal eserler incelendiğinde kıymette %80,2 artış ile1,1 milyar TL’ye, kutuda %43,5 artışla 42,5 milyon kutuya ulaştığı ve birinci kere ithal eser pazarının üzerine çıktığı görüldü. 2021’de de bağışıklık arttıran ilaç ve desteklere olan ilgi sonucu pazardaki büyümenin devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: Bültenler