“Bakteri, ömür boyu kalıcı olabilir”

Sosyo ekonomik seviyesi düşük, gelişmekte olan toplumlarda helikobakter pilorinin sık görüldüğünü söyleyen Gastroenteroloji uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, çocukluk devrinde bulaşabilen ve tedavi edilmediğinde ömür uzunluğu kalıcı olabilen bir bakteri çeşidi olduğunun altını çizdi.

İnsanların düşük dozda Hp ile enfekte olabileceğinden besinlerdeki az sayıdaki Hp bakterisi ile de insanların enfekte olma riski altında olduğunu söyleyen Emsey Hospital Gastroenteroloji uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, hijyen şartlarının âlâ olmadığı coğrafik bölgelerde Hp’nin daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Hastanın tedavisinde de kişinin bulunduğu ülkeye, hastanın yaşına, birtakım hastalıklara öncü olabilecek faktörlere, hastanın şikayetlerine, o ülkede kanser görülme sıklığına nazaran test seçiminin yapılabileceğini belirten Koçak, Hp’nin tanısı gastroskopi yapılırken alınan biyopsiden patoloji, süratli üreaz testi ile yahut teneffüs testi, dışkı testleri ile konulduğunu söyledi.

“MİDE KANSERİNDE ROL OYNAYABİLİR”

Helikobakter pilori hiçbir sorun oluşturmayacağı üzere farklı hastalıklara da neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Tülin Kendir Koçak, gastrit, ülser, mide lenfoması, mide kanseri gelişiminde rol oynayabileceğini tabir etti. Dr. Koçak ayrıyeten, sindirim sisteminde neden olabildiği hastalıklar dışında, koroner kalp hastalığı, cilt hastalıklarından gül hastalığı, nedeni saptanamayan alerji, otoimmun tiroit hastalığı, demir eksikliğine bağlı kansızlık, pıhtılaşmada rol oynayan hücrelerin azalmasına bağlı ciltte döküntülere neden olan hastalıklara da sebebiyet verebileceğini belirtti.

ENFEKTE SURATI GENETİK BİR DURUM

Koçak, bakterinin bir hastalığa neden olup olmaması, bu mikrobu taşıyan kişinin durumuna genetik faktörlerine, içinde bulunduğu ve etkilendiği çevresel faktörlere, beslenme üslubuna ve bakterinin ziyan verici genetik özellikleri taşıyan çeşitleri ile enfekte olup olmamasına bağlı olabileceğini söyleyerek bilhassa mide kanserinin sık görüldüğü coğrafik bölgelerde, hazım şikayeti olanlarda Hp bakterisinin araştırılmasının ve tespit edilenlerde tedavisinin uygun olacağını vurguladı.

“İLAÇLA TEDAVİ MÜMKÜN”

Dr. Koçak, ülser, mide lenfoması, kanser öncüsü lezyonu olanlarda, erken kanser bulguları endoskopik metotla tedavi edilmiş olanlarda, ailesinde mide kanseri olanlarda Hp bakterisinin araştırılmasını ve tespit edilenlerde tedavisinin yapılabileceğini söz etti.

Aile hikayesi, endoskopide kanser öncüsü lezyonu olanlarda tedavi sonrasında da denetimlerin yapılması konusunda uyardı. Hp’nin tedavisi ile bu bakterinin neden olabileceği rahatsızlıkların engellenebileceğini söyleyen Dr. Tülin Kendir Koçak, Hp enfeksiyonu yıllar süren yararlı olduğu saptanmış ilaçlar uygulanarak tedavi edilebileceğini belirtti. Koçak, tedavi sonrası da nüks edebileceğini helikobakter pilori enfeksiyonuna karşı hala aşının mevcut olmadığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı