Baş Pilavı


Melceü’t – Tabbahin (Mehmed Kâmil 1844)
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları

İki-üç kuzu veya koyun başını ba’de’t-tathîr tencere de çokça su ve vâfî tuz ile hallolunca pişirdikten sonra başları kırıp içinden beyinlerini bir kaba koyup bir miktar su ile ezip yoğurt gibi oldukta terk edeler.
Badehu ol başların suyunu yine tencereye koyup bir miktar rûgan-ı sâde ve tarçın ve biber ve sakız ilavesiyle kaynatıp yine ikili birli hesabı üzre pirinç yıkayıp saldıkta suyunu çektirip indirdikten sonra işbu pilavı kadayıf tepsisine döküp ve kepçenin tersiyle kubbelendirip bastırdıkta hazırlanan beyni üzerine nizamlıca sıvayalar.
Badehu ol tepsiyi fırına salıp üzeri kızardıkta çıkarıp ol kızaran beyni çâk birle tenâvül buyrula.
Pek bî-nazîr olur ve kuvvet-i bâhda dahi bî-bedeldir derler.