Covid-19 çocuklarda özellikle kalbi ve damarları etkiliyor!

Nefes alıp vermekte zorluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp suratında artış, teneffüs sayısının yüksek olması… Bir yılı aşkın müddettir ülkemizde de yıkıcı ve ölümcül tesirini sürdüren yüzyılın salgın hastalığı koronavirüs (Covid-19) çocuklarda bu belirtilerle kendini gösterebiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik, hastalığın yetişkinlerde olduğu üzere çocuklarda da bazen hiç belirti vermezken, bazen de ağır klinik tablolara yol açabildiğini belirterek “Çocuk yaş kümesinde Covid-19 hastalığının kalbi etkilemesi durumunda birinci belirtileri çocuk yaşına nazaran değişmekle birlikte; nefes alıp vermekte zorluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp suratının yüksek olması ve teneffüs sayısının yüksek olması olabilmektedir.” diyor. Bu bulgular gözlendiğinde EKG, EKO üzere testlerin yanı sıra kimi kan testlerinin alındığı laboratuvar incelemelerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Çevik şu ikazlarda bulunuyor: “Hastalığın tipik seyri esnasında beklenen; öksürük, 38 derece üzerinde ateş yüksekliği, kas ağrıları, burun tıkanıklığı, nefes alıp vermede zahmet, bulantı, kusma, ishal, yorgunluk ve baş ağrıları yakınmaları olmakla birlikte hastalığın kalbi etkileyen ağır formlara ilerlemesini beklemeden birebir vakitte bu belirtilerin birden fazlası olması durumunda kalp ile ilgili tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Bilhassa ateş yüksekliğinin 3 günden fazla devam etmesi durumunda kalp damarlarının da hastalığa katılması ile hastalığın seyri daha ağır olabilmektedir.”

Hayati risk oluşturuyor!

Covid-19’un yetişkinlere nazaran çocukluk çağında dikkat çeken en kıymetli farklılığının; önemli inflamatuar sendrom ismi verilen hayati risk oluşturan bir tabloya neden olması olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan Çevik, risk faktörleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Çocuklarda hastalığın seyrini değiştiren ve kalp hastalığı gelişiminde potansiyel kimi risk faktörleri vardır. Bilhassa; bağışıklığı bozuk, kronik hastalığı olan, obez, bir yaşından küçük, genetik hastalığa sahip ve gelişim geriliği olan çocuklar yüksek risk taşımaktadır ve bu faktörlerden rastgele birine sahip olan çocuklar kalp hastalığı gelişimi açısından çok daha yakından izlenmelidir.”

Çocuklarda çok sayıda organı etkiliyor!

Çocuklarda Covid-19 hastalığının bilhassa kalbi ve damarları etkilediğini, kalbin etkilenmesi durumunda; kalp kası iltihabı, kalp yetersizliği ve kalbin besleyici damarları olan koroner arterlerin iltihabının en korkulan komplikasyonlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Çevik “Ayrıca çocuk yaş kümelerinde Covid-19 ile bağlı çok sayıda organ tutulumunun eşlik ettiği çok ağır bir klinik tablo da tanımlanmış olup bu klinik tabloda hastanın kaybedilmesi kelam konusu olabilmektedir. Bu tablonun erken evrelerinde teneffüs sistemi hastalığı bulguları yahut bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal üzere sindirim sistemi bulguları sıklıkla tespit edilebilir. Bu tablo esnasında kalp başta olmak üzere nörolojik sistem, böbrekler ve beden kan hücrelerinin dahil olduğu birçok organ hastalığa dahil olmaktadır. Bu nedenle bu belirtiler görüldüğünde kalp hastalığı varlığı açısından da kesinlikle değerlendirilmelidir.” diyor.

Yakın takip şart!

Covid-19 hastalığının çocuklarda seyri esnasında kalp ve damar hastalığı açısından klinik takip hayati değer taşıyor. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik şu ihtarlarda bulunuyor: “Çocuklarda Covid-19 hastalığı sürecinde sıklıkla kalp kası iltihabı, kalp kapakçıklarının iltihabi, kalp zarının iltihabı, kalp pompa işlevinin bozulması, ritim bozukluklarının gelişmesi ve ani olarak genel durumun bozulması üzere sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle kardiyolojik açıdan tetkiklerin yapılmasının yanı sıra hastalığın seyri esnasında kalp ve damar hastalığı açısından yakın takibin devamı gerekmektedir.” Hastalığın kalp ve damarları etkilemesi durumunda bir hastane ortamında yatırılarak damar yolu ile uygun ilaçların başlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Çevik, bu sırada kalp işlevlerinin bozulmasını engelleyen tedavi önlemlerinin de alınmasının kural olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Bültenler