DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı

Türkiye Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), minimum fiyata ait görüş ve taleplerini toplumsal medya hesabından unsurlar halinde açıkladı.

ANKARA (İGFA) – DİSK, taban fiyata ait 10 unsurluk görüş ve talepleri yayımladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taban fiyatın tespitinde taban fiyatın ortalama fiyat haline geldiği dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılarak, taban fiyat artışında gayri safi yurt içi hasıla temelin alınması gerektiği kaydedildi.

DİSK’İn başka talepleri şöyle:

– Brüt taban fiyat net olarak ödenmelidir.
Taban fiyatlı çalışanın SGK prim hissesi bütçeden karşılanmalıdır. Hükümet 14 yıldır patronlara 5 puan SGK prim dayanağı sağlıyor. Bunun bir gibisi de emekçi için yapılmalı. Personellerin SGK pirim hissesi yüksek enflasyon periyodunda bütçeden karşılanmalıdır.

– Yüksek enflasyon periyodunda taban fiyatın iki katına kadar bütün fiyatlar vergiden istisna tutulmalıdır.
Yüksek enflasyon devrinde fiyatlar bir yandan enflasyonla öte yandan vergi ve kesintilerle azalmaktadır. Minimum fiyata sağlanan vergi istisnası yüksek enflasyon devrinde (enflasyon yüzde 10’un altına ininceye kadar) taban fiyatın iki katına kadar yükseltilmeli. Minimum fiyatın iki katına kadar olan fiyatlardan geri vergisi alınmamalıdır.

– Minimum fiyat sonrası birinci vergi dilimi oranı yüzde 10’a indirilmelidir.
Minimum fiyata sağlanan vergi istisnası yanında, taban fiyat sonrası birinci vergi dilimine uygulanacak tarife oranı da yüzde 10’a düşürülmelidir. Böylelikle minimum fiyata yakın fiyatlarla çalışan çalışanlar daha az vergi vermiş olurlar.

– Gelir vergisi tarife dilimleri en az minimum fiyat artışı kadar artırılmalıdır.
Vergi tarife dilimlerinin, enflasyondan ve minimum fiyat artışından az arttırılması nedeniyle ücretliler her yıl daha fazla vergi vermektedir. Vergi tarife dilimleri en az taban fiyat artışı kadar arttırılmalıdır.

-Asgari fiyat memleketler arası kurallara uygun saptanmalı, Çalışanın kendisi ve ailesi birlikte hesaba katılmalıdır.
Türkiye’de taban fiyatın tespitinde milletlerarası standartlara uyulmuyor. Minimum fiyat tespitinde personelin ailesi hesaba katılmıyor. Taban fiyat tespitine ait 131 sayılı ILO Kontratı onaylanmalı, Avrupa Toplumsal Şartı’na minimum fiyatla ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.

– Taban fiyat yüksek enflasyon devrinde yılda dört kere belirlenmelidir.
Enflasyon yüzde 10’un altına düşene kadar minimum fiyat üç ayda bir (yılda 4 kez) belirlenmelidir. Temmuz’dan sonra Ekim ayında da taban fiyat tekrar belirlenmelidir.

– En düşük emekli aylığı minimum fiyat seviyesine yükseltilmelidir.
2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı maddeden evvel minimum fiyattan düşük emekli aylığı kelam konusu değildi. Günümüzde emekli aylıkları Hazine tarafından karşılanan farla 2.500 TL’ye tamamlanmaktadır. En düşük emekli aylığı alan emeklinin aylığı, minimum fiyatın yüzde 42 altındadır. Bu haksızlık giderilmelidir.

– Dayanaklar için işsizlik sigortası fonu kullanılmamalıdır.

Küçük ölçekli işletmeler için başka bir minimum fiyat kabul edilemez. Küçük ölçekli işletmelere taban fiyat için verilecek dayanaklarda Bütçe ve Hazine kaynakları kullanılmalı. İşsizlik Sigortası Fonu, taban fiyat takviyeleri için kullanılmamalıdır.