E-ticarete yönelik teklif TBMM’de

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

ANKARA (İGFA) – AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve pazarın istikrarlı ve sağlıklı büyümesinin sağlanması emeliyle, ölçekler de dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılacak.

Teklife nazaran, seyahat acenteliği, sivil havacılık, ferdî emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve baht oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı yahut elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecek.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a yeni terim ve kavramlar eklenecek.

Elektronik ticaret pazar yerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın başka elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal yahut hizmetlerinin teminine yönelik mukavele yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar, “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” olarak; ister elektronik ticaret pazar yerinde isterse kendine ilişkin elektronik ticaret ortamında, kendi mal yahut hizmetlerinin teminine yönelik mukavele yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar ise “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanacak.

Kanuna, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret ortamına ait makullüğün sağlanması için elektronik ticaret pazar yeri ve elektronik ticaret ortamı tarifleri da eklenecek.

Net süreç hacmi, en son fatura yahut fatura yerine geçen doküman bedellerinin tüm vergi, fon, harç ve gibisi dahil toplamını içerecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret pazar yerinin olması halinde net süreç hacmi hesaplanırken bu pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının olması halinde ise bu ortamların tamamı üzerinden gerçekleşen hacim, net süreç hacmine dahil edilecek.

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya, faal ve adil rekabet ortamını müdafaaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve kısa bildiri yoluyla ticari elektronik mesaj gönderen gerçek yahut hukuksal kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumundan almaya yetkili olacak.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal yahut hizmet satışına zorlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 500 bin lira idari para cezası verilecek.

Ticaret Bakanlığınca yapılan son bildirim ve bilgilendirmenin akabinde elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, tüketiciler ve pazar yerinde bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları mağdur etmemek ismine sırf geçmiş siparişlere ait iş ve süreçler yürütebilecek. Verilen mühlet içinde karşıtlığın ortadan kaldırılmaması halinde bakanlık tarafından elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yahut elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ilgili internet adreslerine içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

İdari para cezalarının uygulanmasına karşın Ticaret Bakanlığınca verilen müddet içinde tersliğin sonlandırılmaması yahut tıpkı tersliğin ceza tebligatının yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde tekrarı halinde bir evvelki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezalarına ait fiillerin, Ticaret Bakanlığını yanıltmaya yönelik iş ve süreçlerle gerçekleştirilmesi halinde kelam konusu cezalar 10 katı uygulanacak. İdari para cezalarının bir takvim yılına ait toplam meblağı, net süreç hacmi 60 milyar liranın altında olan aracı hizmet sağlayıcı yahut hizmet sağlayıcı için 500 milyon lirayı geçemeyecek.

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan habere nazaran düzenlemede, her durumda haksız ticari uygulama sayılacak uygulamalar şöyle sıralanıyor:

– Mal yahut hizmet satışı karşılığında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, en geç satış bedelinin elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde eksiksiz yapılmaması,

– Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal yahut hizmet satışına zorlanması,

– Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyla olan ticari münasebetin şartlarının, yazılı halde yahut elektronik ortamda yapılan aracılık kontratıyla belirlenmemesi ya da bu kontratın açık, anlaşılır ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlanmaması,

– Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak formda aracılık kontratı kararlarında geçmişe yönelik yahut tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkan sağlayan rastgele bir karara aracılık mukavelesinde yer verilmesi,

– Rastgele bir hizmet verilmediği yahut verilen hizmetin tipi ve hizmet bedelinin fiyat ya da oranı aracılık kontratında belirtilmediği halde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıdan bedel alınması,

– Aracılık mukavelesinde rastgele bir objektif ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kumrularına yahut isimli mercilere müracaatta bulunulduğu gerekçesiyle elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması yahut sonlandırılması.

Teklife nazaran, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya yapılmış kabul edilecek.

HİZMET SAĞLAYICILARA BİRTAKIM YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLİYOR

Öte yandan aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin yahut ekonomik bütünlük içinde bulunduğu şahısların markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunamayacak yahut bu malların satışına aracılık edemeyecek. Bu malların, farklı elektronik ticaret ortamında satışa sunulması halinde bu ortamlar ortasında erişim imkanı sunamayacak ve birbirinin tanıtımını yapamayacak.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının Vergi Yöntem Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken evraklardaki bilgilere, satışın yapıldığı elektronik ticaret pazar yerinde yer verebilmesine imkan sağlayacak.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının tanıtıcı bilgilerini, kendisinden temin ettiği evraklar üzerinden yahut ilgili kurumların erişime açık elektronik sistemlerinden doğrulayacak.