Ek gösterge ve öğrenci affı TBMM’ye sunuldu

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren iktisada ait kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

ANKARA (İGFA) – 3600 ek gösterge ile “öğrenci affı” düzenlemesini içeren iktisada ait “torba” kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan detaylara nazaran kelam konusu teklifle, belediye liderlerinin makam/temsil ve misyon tazminatlarından yararlanması sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri takımında bulunanların ek göstergesi 400 puan ek edilerek uygulanacak. Bu ek puan, en yüksek devlet memuru aylığı yahut öteki rastgele bir mali ve toplumsal hakkın hesabında dikkate alınmayacak. Öbür kanunların bu fıkraya ters kararları uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı çalışanının ek gösterge sayıları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak tekrar belirleniyor.

Düzenleme ile tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek. Öğretmen, polis, sıhhat çalışanları ve din vazifelilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Düzenlemeden 5 milyon 300 bin memur faydalanacak.

EMEKLİ AYLIKLARI VE İKRAMİYELER ARTACAK

Düzenleme ile memurların hem emekli aylıkları hem de ikramiyelerinde artış olacak. 30 yıllık hizmeti bulunan memurun emekli aylığı yaklaşık 1200 lira, ikramiyesi ise yaklaşık 50 bin lira artacak. Emekli memurlar da düzenlemeden yararlanacak. 2500 lira olan emekli aylığının alt sonu 3000 liraya çıkarılacak.

Sigortacılık bölümünde uygulaması yaygınlaşan ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de Amme Alacaklarının Tahsil Adabı Hakkında Kanun uygulamalarında, teminat olarak kabul edilecek.

Menkul mal satışlarına katılacakların vermeleri gereken teminatın çeşidine yönelik kararların düzenlendiği unsur de değişiklik yapan teklifle, para yerine teminat mektubu alınabilmesi kararı revize edilerek Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine imkan sağlanacak.

İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022’ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna nazaran yapılmış olup kullanma müsaadesi verilmeyen yahut alınmayan yapılara süreksiz olarak elektrik ve/veya su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı da veriliyor.

ÖĞRENCİ AFFI

Teklifle yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik mühlet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınıyor.

Devlet Memurları Kanunu’nda ve Kimi Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Gayret Kanunu’nda değişiklik yapıyor.

Kabahatler Kanunu’na nazaran kabahatler karşılığında uygulanacak ve ödeme mühleti düzenlenmemiş idari para cezaları, bildiriminden itibaren 1 ay içinde ödenecek. İdari para cezasının mühleti içinde ödenmesi halinde cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek.

Kurumlar vergisinde, nakdi sermaye artırımı münasebetiyle yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ait kararın yahut birinci kuruluş kademesinde ana kontratın tescil edildiği hesap periyodu ile bu periyodu izleyen 4 hesap periyodu dikkate alınarak sonlandırılıyor. Bu devirlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye fiyatı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten evvel sermaye artırımı yapan yahut birinci sefer kurulan şirketler için 2022 yılı hesap periyodu dahil olmak üzere 5 hesap devri için uygulanacak.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Hisselerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Türkiye Varlık Fonu yahut Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilen fiyatlardan, lisansı devredilen baht oyunlarına isabet eden kamu hissesinin yüzde 8’i; bir takvim yılının üçer aylık devirleri prestijiyle hesaplanarak izleyen ikinci ayın 15’inci günü mesai saati bitimine kadar Ulusal Piyango Yönetimi Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilmek üzere aktarılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Genel Müdürlük işletimindeki otoyollar ile erişme denetiminin uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş fiyatlarını ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının bildiri edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş fiyatı ile birlikte, geçiş fiyatının 1 katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası 1 kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıyeten tebligat yapılmayacak.

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45’inci günden sonra ise geçiş fiyatı ödemeden giriş çıkış yaptığı uzaklığa ilişkin geçiş fiyatı ile birlikte 4 katı meblağında ceza, araç sahibine fiyat toplama sistemlerinde tarifli olan bilgiler doğrultusunda, en az 15 gün evvelden kısa ileti, e-posta, ihbarname, e-devlet bildirimi vb. usullerinden en az biriyle bilgi verilecek.

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve evraklar; yangın, su baskını yahut yer sarsıntısı üzere bir afet yahut hırsızlık sebebiyle ve yasal saklama mühleti içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir evrak verilmesini isteyebilecek.

Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden hükmî şahıslara, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin şurası gücüne kadar Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından rüzgar ve/veya güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ait ön lisans verilecek.