Gençlik araştırması… Seçmenin oyu vaatlerle değişiyor!

Gençlerin yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirecek. Türkiye seçmenin yüzde 45’inin oyu seçim vaatleriyle değişiyor.

İSTANBUL (İGFA)- Türk Eğitim Derneği’nin niyet kuruluşu TEDMEM, seçim sürecinde eğitim taahhütlerinin ne kadar tesirli olacağını gözlemlemek gayesiyle “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması” 1950’den itibaren 90’a yakın seçim bildirgesi inceleyerek gerçekleştirildi.

“Seçimin Bahtı Eğitim Vaatlerine mi Bağlı” ana sorusu üzerinden çeşitlendirilen araştırmayla Türk Siyasetinin polimetresi birinci sefer ortaya konarken, sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair tahlil teklifleri de sunuldu.

Araştırma kapsamında siyasetin gözünden eğitimi anlayabilmek hedefiyle Türkiye’de bir birinci gerçekleştirildi ve 1950’den itibaren 90’a yakın seçim bildirgesi incelenerek, 70 yıllık tarihi bir süreçte eğitim vaatlerinin genel eğilimleri ortaya kondu.

Türkiye’de eğitime yönelik seçim vaatlerine bakıldığında dünya örneklerine kıyasla çok genel, popülist, yüzeysel ve bilinmeyen kaldığı görüldü. Siyasi partilerin yıllar içinde eğitim vaatlerinin değişmediği ve tekrar ettiği, Türkiye’de eğitim gereksiniminin değişmediği belirlendi.

Saha çalışmaları KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan araştırma, Türkiye’deki seçmen nüfusunu temsil edecek 3 bin bireyle gerçekleşti. 2023 seçimlerinde oy kullanacak 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oy verme davranışları ve eğitim vaatleri ortasındaki etkileşime de mercek tutuldu.

Araştırmaya nazaran Türkiye genelinin yüzde 45’inin, 18-24 yaş ortası gençlerin ise yüzde 57’sinin seçim vaatleriyle oyunun değişebileceği görülüyor. Gençlerin yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

10 ÖĞRENCİDEN 7’SİNİN TERCİHİNİ SEÇİM VAADİ ETKİLİYOR

Seçim vaatleriyle oy tercihini değiştirmeye en yakın küme ise öğrenciler. Her 10 öğrenciden yaklaşık 7’si oy tercihinin seçim vaatleriyle değişebileceğini söz ediyor. Meslek kümelerine nazaran incelendiğinde ise beyaz yaka çalışanların yüzde 48’inin; personel, esnaf ve çiftçinin yüzde 40’ının; işçilerin yüzde 35’inin; konut bayanlarının yüzde 41’inin, işsizlerin ise yüzde 50’sinin seçim vaatlerine nazaran oyunun değişebileceği görülüyor.

TOPLUMUN YÜZDE 56’SI EĞİTİMİ DÜZELTECEK SİYASETÇİ İÇİN OYUNU DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmada yanıt aranan bir öteki soru ise “Toplum eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebilir mi?” oluyor. Toplumun yüzde 56’sı, gençlerin ise yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

Gençlerin kaygısı okulları değil, eğitim içeriğinin onları hayata hazırlamaması Araştırma bilgilerine nazaran toplumun yüzde 93’ü, gençlerin ise yüzde 94’ü mesleksel eğitimin güçlendirilmesini çok değerli buluyor. Bu mevzularla ilgili verilen “mesleki eğitim güçlendirilecek”, “öğrenciler iş dünyasına hazırlanacak biçimde yetişecek”, “eleştirel düşünme, sorgulama ve sorun çözme marifetlerine sahip gençler yetiştirilecek”, “her öğrencinin teknoloji eğitimi alması sağlanacak” üzere vaatler toplumun ve gençlerin yüzde 90’ı tarafından çok değerli bulunuyor.

Araştırmanın tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.