Göz damarlarında meydana gelen tıkanıklığın koronavirüs belirtisi olabileceği uyarısı

Türk Oftalmoloji Derneği, dünyadaki olaylardan alınan bilgiler çerçevesinde hastalardaki Kovid-19 ve göz sıhhati ortasındaki münasebetin yakından araştırıldığını ve takip edildiğini, göz damarlarında meydana gelen tıkanıklığın koronavirüs belirtisi olabileceğini duyurdu.

Dernek Oküler Enfeksiyon Ünitesi Lideri Dr. Ulviye Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar Kovid-19 hastaları ortasında göz hastalıklarını birinci dereceden ilgilendiren bir hadiseye rastlanmamasına karşın gözlerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Göz dokuları yoluyla viral bulaşın kesin kanıtlanamamış olmasına karşın havadaki viral partiküllere ve el temasına direkt maruz kalan geniş yüzey alanı olmasının değerine işaret eden Yiğit, şöyle devam etti:

“Gözün ön yüzeyi virüs için bir giriş noktasıdır. Lakin göz zarı ve gözyaşı örneklerinin birçoklarında virüsün saptanamayışı gözün Kovid-19’a karşı bağışık olabileceğini düşündürüyor. Gözyaşının içerdiği savunma sistemleri, göz tutulumunun az görülme mümkünlüğünü güçlendiriyor. Bilimsel yayınlarda en sık görülen göz bulgusu olmasına karşın, hastalık birlikteliğinde tek yahut çift taraflı göz kızarıklığı ve kanlanma (viral konjonktivit) görülme oranının yüzde 1 ila 6 ortasında değişmesi bu türlü açıklanabiliyor. Korona olaylarındaki öbür bulgular ise sulanma yahut hafif çapaklanma, ışığa hassasiyet, ağrı, kuru göz olarak görülüyor.”

“Pandeminin dolaylı tesirleri de tasaları artırmaktadır”

Bilimsel datalar incelendiğinde koronavirüs hastalarında, beğenilen küçük kanama ve yumuşak eksüda denen sıvı birikimi odakları, hudut katmanında birikintilerin oluşturduğu retinopati, öbür akut damarsal olaylara eşlik edebilen damar tıkanıklıkları ve çoklu nöro-oftalmolojik belirtiler tanımlandığını aktaran Yiğit, şu bilgileri paylaştı:

“Pandemi ile ilgili göz bulguları gerek dünyada gerek ülkemizde dikkatle değerlendirilmeye devam edilmektedir. Hasta sayıları ile orantılı olarak yeni hastalar görülmektedir. Her ne kadar kullanılan doz beğenilen toksik tesir yaratacak seviyede olmasa da ülkemizde yakın vakte dek tedavide kullanılan hidroksiklorokinin tedavi protokolünden çıkarılması sevindiricidir. Pandeminin neden olduğu göz bulguları yanı sıra dolaylı tesirleri de kaygıları artırmaktadır. Okulların kapatılması nedeniyle çocuklarda artan dijital ekrana bakış mühleti, yakın çalışma ve dış yer aktivitelerinin sınırlanması nedeniyle bilhassa miyopinin başlangıcı ve ilerlemesi mümkünlüğü dert vericidir. Dijital ekrana bakış mühletinin artışı ayrıyeten göz kuruluğu şikayetlerinde de artışa neden olmuştur. Ekran karşısında geçirilecek vaktin azaltılması, belli aralıklarla molaların verilmesi ve kullanılan aygıtın ekran özelliklerine dikkat edilmesi hami tedbirler olarak önerilebilir.”

Dr. Ulviye Yiğit, pandemi devrinde gözlük kullananların nispeten şanslı olduğu, gözlüklerin hami rolünün öngörülebileceğini belirterek, kontak lens kullanıcılarından ise el hijyeni sebebiyle her vakit uydukları kurallara daha fazla ihtimam göstermelerini istedi.

Alerji, kuru göz üzere şikayetler nedeniyle oluşan kaşıntılarda derhal tedaviye başlayarak el-göz temasını kesmek ve kronik göz hastalığı için daima damla damlatmak zaruriliği olanların el hijyenine ihtimam göstermesi gerektiğini kelamlarına ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur