Halep ve İstanbul Musikilerinin Etkileşimi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet devirleri İstanbul’una odaklanan “Arka Oda Toplantıları” Halepli perküsyon sanatkarı İbrahim Muslimani’yi ağırlıyor. “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP) kapsamında gerçekleştirilecek sunumda, Osmanlı devri Halep ve İstanbul musikilerinin etkileşimi, bu diyaloğu körükleyen isimler etrafında masaya yatırılacak. 27 Mayıs’taki çevrimiçi konuşma Zoom Meeting uygulaması üzerinden izlenebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün İstanbul çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmak maksadıyla düzenlediği Arka Oda Toplantıları, Suriye’nin unutulmaya yüz tutmuş musiki mirası üzerine arşivleme ve tekrar icra çalışmaları yürüten İbrahim Muslimani’nin katılımı ile devam ediyor. “Halep ve İstanbul Musikilerinin Etkileşimi” başlıklı konuşmada, eski bir Osmanlı vilayeti olan Halep’in güçlü kültüründe hala izleri bulunan Türk-Arap musiki sentezi mercek altına alınacak. İki kentin müziklerinin birbirinden nasıl etkilendiğini inceleyen sunumda, unutulmaya yüz tutmuş yapıtlardan yola çıkılarak, bu varlıklı kültürel mirasın genç kuşaklara nasıl aktarılabileceği tartışılacak. 

Halep-İstanbul çizgisinde iki değerli isim
Halepli ve İstanbullu musikişinas ve talebelerin karşılıklı ziyaretleri Osmanlı mecmualarında yer alan lakin günümüzde unutulmuş pek çok kelam ve saz yapıtının Halep musikisi içerisinde yer bulmasını mümkün kılmıştır. Halep musikisinin en özel cinslerinden biri olan muvaşşah da Türk ve Arap musikisinden izler taşıyan bir çeşit olma özelliği taşır. 

İbrahim Muslimani, Halep ve İstanbul musikilerinin etkileşimini mercek altına alacağı sunumda, bu alanın iki büyük ismine değinecek. Bu isimlerden birincisi, Halep Mevlevihanesi dervişlerinden Neyzen Ali Derviş (1882–1952). Osmanlı Devleti’nin birinci resmi müzik okulu olan Dârülelhan’da öğrendiği İstanbul musikisini talebelerine aktaran Neyzen Ali Derviş, hoca olarak bulunduğu Halep’te ve farklı devirlerde ziyaret ettiği Mısır, Irak, Tunus musiki enstitülerinde, İstanbul ve Halep musiki mirasının makam ve yollarını anlatmıştır. Sunumun odağındaki ikinci isim olan, Halepli ünlü bestekar Omar Batş (1885–1950) ise Osmanlı musikisi ile askerlik devrinde tanışmış ve çok etkilenmiştir. Konuşmada, İstanbul musikisinin makam icra üslubu ve tarzlarının Halep müziği üzerindeki tesirleri bu iki ismin besteleri aracılığıyla irdelenecek.

Kaybolmaya yüz tutmuş ortak bir mirası tekrar gündeme getirmeyi hedefleyen “Halep ve İstanbul Musikilerinin Etkileşimi” başlıklı konuşma, 27 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Zoom uygulaması üzerinden fiyatsız izlenebilir.


Hibya Haber Ajansı