Köse Pilavı


Melceü’t – Tabbahin (Mehmed Kâmil 1844)
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları

Bir kıyye âlâ Mısır pirinci ayıklayarak tathîr eyledikten sonra büyücek tencerede üç-beş kıyye su vâfî tuz ile kaynatıp yumuşadıkta suyunu kevgir veyahut astardan süzüp yine ol tencereye vaz birle kapaksız kor üstüne koyalar.
Bakiye nîmini çektikte vâfîce yanmış kızgın rûgan-ı sâde haşlayıp beş-on dakika meksten sonra serperek lengere koyup tarçın ve biber ile tenâvül buyrula. Bu vadide pişen pilavın pirinçleri uzunca ve latif olur.