“Oxford İşletme Grupları El Kitabı” çıktı

Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino ve James R. Lincoln’ün derlediği “Oxford İşletme Kümeleri Elkitabı”, Koç Üniversitesi Yayınları’ndan (KÜY) çıktı. Bu derleme, işletme kümelerinin gelişimini, stratejilerini ve kurumsal idarelerini irdelemeye yönelik kapsamlı birinci çalışma niteliğinde. 

İşletme kümeleri (namıdiğer holdingler), kimi vakit ekonomik örgütlenmenin çağdaş olmayan biçimleri olarak tenkit konusu olsa da, birçok ülkenin iktisadında değerli bir role sahip. Taşıdıkları bu kıymete karşın gereğince incelendikleri pek söylenemez. Öteki bir deyişle Oxford İşletme Kümeleri Elkitabı, kelam konusu işletme kümelerinin gelişimini, stratejilerini ve kurumsal idarelerini irdelemeye yönelik kapsamlı birinci çalışma niteliğinde. 

Yalnızca akademisyenler için değil, şirket yöneticileri ve siyasetçiler için de son derece değerli olan bu çalışma, işletme kümelerinin büyük şirketler bölümünün çekirdeğini oluşturduğu Türkiye iktisadı ile birlikte birçok yükselen piyasaya odaklanıyor. Bir yandan Güney Kore, Hindistan, Arjantin, Meksika ve İsrail üzere ülkelerdeki işletme kümeleri hakkında analitik ve tarihi bilgilere dayanan ampirik incelemelere yer veriyor, öbür yandan da farklı örnekleri karşılaştırıp bu ülkelerin global bağlama nasıl oturduklarına yönelik teorik bir çerçeve sunuyor.

“Elinizdeki kitap, üç farklı kısımda sunulan on bir kısımdan oluşmaktadır. Birinci Kısım, kuramsal, mukayeseli ve tarihi çerçevede işletme kümelerinin doğuşu, gelişimi ve sonuçlarına yönelik genel bir çerçeve sunmaktadır. İkinci Kısım ise muhakkak bir ülkeye mahsus işletme kümesi örgütlenmesini ve davranışlarını tahlil etmektedir. Bu kısımları kaleme alan müellifler, kelam konusu ulusların şartlarına mahsus ekonomik, politik ve sosyokültürel şartların işletme kümelerine kök salmak için ne ölçüde ve nasıl taban sunduğu, işletme kümelerinin benimsediği teşkilat biçimleri ve izledikleri yollar, lokal ve milletlerarası kuruluşlarla kaynaşmalarını nasıl kısıtladığı ve yönlendirdiği üzerinde durmaktadır. (…) Ulusa mahsus hadise incelemelerinin akabinde gelen Üçüncü Kısım, memleketler arası çerçevede işletme kümelerine yönelik bir dizi kuramsal ve mukayeseli inceleme sunmaktadır. Bu kısımdaki kısımlar, bu geniş temel hususa nazaran düzenlenmiştir. Bunlar, işletme kümelerine yönelik iktisadi tahlili sunmaktadır.”

Hibya Haber Ajansı