Pandemide hemşirelik mesleğinin önemi anlaşıldı

Üsküdar Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısım Lideri Prof. Dr. Selma Doğan, 12 Mayıs Hemşireler Günü hasebiyle yaptığı açıklamada Covid-19 pandemisinde hemşireliğin ehemmiyetine ait değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Selma Doğan: “Mücadelenin en ön safında hemşireler yer alıyor”

Bir yılı aşkın müddettir tüm dünyayı tesiri altına alan Covid 19 pandemisinin bütün kesimleri etkilemekle birlikte en fazla sıhhat hizmetlerinin yükünü arttırdığını kaydeden Prof. Dr. Selma Doğan, “Bu süreçte sıhhat çalışanları büyük bir özveri ile bugüne kadar çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Covid-19 pandemisi ile gayrette en ön safta vazife alan sıhhat çalışanlarının başında ise hemşireler gelmektedir. Toplumun sıhhatinin korunması, geliştirilmesi ve sıhhat hizmetlerinin yerine getirilmesinde yaşamsal bir rolü olan hemşireler, Covid-19 pandemisine karşı yürütülen savaşta ön saflarda kendileri ve yakınlarının sıhhatini riske ederek, ağır bir çalışma temposu içinde büyük bir özveri ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hemşireler Covid-19 hastalarının bu en güç devirlerinde, en yakın aralıkta her türlü sıhhat bakım ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir çaba göstermektedirler.” dedi.

Prof. Dr. Selma Doğan: “2020 Yılı Dünya Hemşireler Yılı olarak ilan edildi”

Prof. Dr. Selma Doğan, “Sağlık bakım takımının yarıdan fazlasını oluşturan hemşireler Dünya Sıhhat Örgütü ve Memleketler arası Hemşireler Kurulu tarafından “sağlık hizmetlerinin niteliğini arttırmada en değerli insan gücü” olarak tanımlanmış ve geçtiğimiz 2020 yılını  “Dünya Hemşireler Yılı” olarak ilan edilmiştir.” dedi. 

Prof. Dr. Selma Doğan: “Toplum sıhhatinin korunmasında ve tedavi süreçlerinde misyon alıyorlar”

Hemşirelerin dünya genelinde ve ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yürütülen harika çabada toplumun sıhhatine kavuşması için her yaştan bireyin gerek Covid -19’dan korunması gerekse Covid-19 müspet bireylerin tedavi ve bakım süreçlerinde etkin olarak misyon aldığını belirten Prof. Dr. Selma Doğan, şunları söyledi: “Hemşireler Covid-19 ile gayrette aile sıhhati merkezleri, okullar, iş yerleri, huzurevleri üzere kurumlarda her yaş kümesinden bireylere kollayıcı hizmetler kapsamında, Covid 19 ve korunmaya yönelik toplum eğitimleri, sürveyans çalışmaları, aşılama, sanitasyon ve toplumsal izolasyon uygulamaları, konut ziyaretleri, meskende bakım hizmetleri verdikleri üzere  hastanelerde  hastalarının servis ve ağır bakım ünitelerinde temel ve ileri seviye tedavi ve bakımlarını kesintisiz olarak yerine getirmektedirler.” dedi.

Prof. Dr. Selma Doğan: “Hemşirelik mesleğinin ehemmiyeti anlaşıldı”

Covid-19 pandemisi ile gerek milletlerarası gerekse de ulusal platformda hemşirelik mesleğinin ve hemşirelik bakımının kıymetinin tekrar gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Selma Doğan, “Diğer insanların birbirinden kaçtığı, birbirine yaklaşamadığı ve dokunamadığı pandemi günlerinde hemşireler hastaların en yakınındaki en büyük destekleyicileri olmuşlardır.” dedi.

Fatma Kartaloğlu Agay: “Hemşireler değerli sıkıntılarla yüzleşiyor”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetici Yardımcısı Fatma Kartaloğlu Agay ise pandemi sürecinde en ön safhalarda yer alan hemşirelerin kıymetli sıkıntılarla karşı karşıya geldiklerini söyledi. “Hemşireler, halk sıhhatini esirgeyici, tedavi edici, eğitici, destekleyici, liderlik edici ve strateji geliştirici rollerini tüm rolleri ile multi disipliner grubun en değerli üyelerinden biri olarak misyon aldı” diyen Fatma Kartaloğlu Agay, bu süreçte acil servis hemşireliği, ağır bakım hemşireliği, enfeksiyon denetim hemşireliği, iş yeri hemşireliği, servis hemşireliği üzere branşlaşmış hemşirelik alanlarının ehemmiyetinin anlaşıldığını kaydetti.

Fatma Kartaloğlu Agay, “Pandemi sürecinde hemşireler ferdî hami ekipman kullanımından izolasyon uygulamasına, el hijyeni uygulamalarından hijyen kurallarına kadar birçok tedbir standardının uygulanmasında hemşireler hem rol model hem de eğitici olarak misyon aldı.” diye konuştu. Agay, salgının başından itibaren virüsün düzeneğiyle ilgili kâfi bilgi olmaması, hastalığın bilinen tedavisinin olmaması, bakımından sorumlu oldukları hastaları kaybetmeleri, hastalığı aile üyelerine ve yakınlarına bulaştırma korkusu, tüm sıhhat çalışanları ile hemşirelerin de yüzleştiği en kıymetli sıkıntılar ortasında yer aldığını tabir etti.

Fatma Kartaloğlu Agay: “İş yoğunluğundan bunalan hemşireler gerilim yaşıyor”

ABD Hemşireler Derneği’nin ülkedeki hemşirelerin yüzde 51’inin salgın sürecinde iş yoğunluğundan bunaldığını, ülkedeki sıhhat çalışanlarının yüzde 93’ünün gerilim yaşadığını ve yüzde 76’sının yorgunluk ve tükenmişlik hissettiğini bildirdiğini açıkladığını söyledi.

Fatma Kartaloğlu Agay: “Tükenmişlik hemşirelik alanında çok daha sık ortaya çıkıyor”

Ülkemizdeki hemşirelerin de tıpkı telaşları yaşadığını belirten Fatma Kartaloğlu Agay, “Hayat kurtarmanın yanında, insancıl olma, bakım verici olma, şefkatli olma üzere rollerin de verildiği hemşirelik alanında tükenmişlik çok daha sık ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu noktada kurumların tükenmişlik ve yetersizlik hislerini önleyici stratejiler geliştirmesi sıhhat bakımının devamlılığının sağlanması ve hemşire açığının engellenmesi açsından hayatidir. Hemşirelerin ikincil travmalardan korunması, çalışma alanlarında iş yükü planlamalarının uygun yapılması, rol karmaşalarını engelleyici tedbirler alınması ve yeterli uygulama örneklerinin takdir görmesi hemşirelerin ruhsal olarak etkilenmesini engellemede yarar sağlayacaktır.” diye konuştu.

Fatma Kartaloğlu Agay: “Hemşirelere inançlı bir çalışma ortamı sunuyoruz”

Pandemi sürecinde birinci olayın bildirimi ve riskin tespitinden itibaren hemşirelerin ilgili süreci sürdürebilmeleri ismine NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde yapılan çalışmalardan da bahseden Agay, “Çalışma alanlarının belirlenmesi, mesai saatlerinin iş yükleri boyutunda düzenlenmesi, kâfi şahsî kollayıcı ekipmana ulaşım, riskli aile üyeleri bulunanlar için konaklama alanı, üniteler ortası rotasyon uygulamaları, tertipli geri bildirimler yaparak tüm sıhhat çalışanlarımızı bulaşa yönelik müdafaa altına aldık. Nizamlı online toplantılar ve eğitimler ile salgın idaresine ait geri bildirimlerde bulunarak. Pandemi gruplarımız için küme ve kişisel seviyede Psikoterapiler düzenleyerek tasalarının önüne geçmeye çalıştık. Salgının başlangıç evresinden itibaren Sıhhat Bakanlığı’nın rehberliği doğrultusunda Üsküdar Üniversitesi ile müşterek çalışmalar yapılmış olup, laboratuvarda PCR çalışılarak yerinde ve süratli testlerin yapılması, hemşirelere ulaşılabilirlik ve vaktin yanında inançlı bir çalışma ortamı sunmuştur.” dedi. 

 

 

Hibya Haber Ajansı