Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi! 12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek

Sıhhat Bakanlığı’nın Kovid-19 Çocuk Hasta İdaresi ve Tedavisi Rehberi’nde yaptığı değişiklikle birlikte çocuklar için uygulanan koronavirüs tedavisinde yeni bir yol izlenecek.

AİLENİN ONAYIYLA VERİLECEK

Bakanlığın aldığı kararıyla birlikte koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir artık çocuklar için de kullanılacak. Buna nazaran artık Kovid-19 tedavisinde, aileden onam formu alınarak 12-15 yaş ortası çocuklara da 5 gün müddetle Favipiravir ilacı verilebilecek.

HİDROKSİKLOROKİN KILAVUZDAN ÇIKARILDI

Koronavirüs tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ilacı geçtiğimiz haftalarda tedavi kılavuzundan çıkarılmıştı. Rehberde, “Olası ağır pnömonisi olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif olaylarda ilaç tedavisi planlanabilir” cümlesi de “Olası ağır viral pnömoni bulguları olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif fakat ilerleme gösteren olaylarda ilaç tedavisi planlanabilir” olarak değiştirildi.