ASELSAN zirveyi bırakmadı

Türkiye iktisadı Covid-19 pandemisinin yarattığı tahribat ile 2021 yılında da ağır gayret ederken firmaların Ar-Ge konusunda çalışmalarına son …

Posted On