Baş Pilavı

Melceü’t – Tabbahin (Mehmed Kâmil 1844) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları İki-üç kuzu veya koyun başını ba’de’t-tathîr tencere de çokça su ve…

Posted On