Göz kuruluğu belirtileri

Gözyaşı, göz paklığını sağlayan, gözü etrafta bulunan ziyanlı mikroorganizmalardan muhafazaya yardımcı hayli değerli bir beden salınımıdır …

Posted On

Göz kuruluğunu göz ardı etmeyin!

Gözyaşı, göz paklığını sağlayan, gözü etrafta bulunan ziyanlı mikroorganizmalardan müdafaaya yardımcı epeyce değerli bir beden salınımıdır …

Posted On