Köse Pilavı

Melceü’t – Tabbahin (Mehmed Kâmil 1844) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları Bir kıyye âlâ Mısır pirinci ayıklayarak tathîr eyledikten sonra büyücek tencerede…

Posted On